Privacyverklaring

Ontruimen Delft

Ontruimen Delft B.V. vindt uw privacy erg belangrijk! In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe wij uw gegevens beschermen.

Waarom verzamelen wij gegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen ontvangen wij meestal van de persoon zelf, een naast familielid, handelend namens desbetreffende persoon, een bewindvoerder of executeur testamentair. Dit kan zowel via onze website, e-mail, post of telefoon. Deze gegevens ontvangen wij omdat u informatie of een prijsopgave wenst of omdat u een overeenkomst met ons aangaat.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden, dus bijvoorbeeld voor het verstrekken van informatie of om een overeengekomen opdracht volgens afspraak uit te kunnen voeren. Daarnaast beheren wij de gegevens voor administratieve doeleinden zodat we kunnen communiceren per e-mail, telefoon of post en zodat wij een factuur kunnen sturen voor de overeengekomen diensten.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Van ons mag u verwachten dat wij alles doen, wat redelijkerwijs van ons verwacht mag worden, om de aan ons toevertrouwde gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Alle digitale gegevens zijn opgeslagen in de encrypted cloud. Deze is alleen toegankelijk voor personen die betrokken zijn bij Ontruimen Delft B.V. en beveiligd door tweestaps-authenticatie. Dat wil zeggen dat wij naast het inloggen op onze computer nog apart in moet loggen met een ander wachtwoord om bij onze documenten te komen.

Alle software die nodig is om tot deze beveiliging te komen wordt up-to-date gehouden.

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat waardoor gegevens die via onze website verzonden worden, versleuteld zijn.

Uw gegevens delen wij alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze overeenkomst. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat wij met deze partijen een overeenkomst sluiten waardoor de privacy van uw gegevens gewaarborgd blijft.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Wanneer u uw klantrelatie met ons wenst te verbreken, dan bewaren wij uw gegevens nog maximaal 2 jaar. Tenzij er voor bepaalde gegevens een andere wettelijke bepaling geldt zoals bijvoorbeeld voor facturen.

Wat zijn uw rechten?

U mag uw gegevens altijd inzien wanneer u dat wenst en u mag ons altijd vragen om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen of niet meer te gebruiken. Wanneer u zo’n verzoek indient, kan het zijn dat wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen om misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens te voorkomen. Zorg er dan voor dat u op dit kopie uw BSN-nummer en ID-nummer onherkenbaar maakt. Wanneer uw verzoek in strijd is met de wet, kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan?

Neem dan contact met ons op.

Ontruimen Delft B.V.
Hendrik Marsmanlaan 37
2624 TJ Delft
Telefoon: 06-33363695
E-mail: info@ontruimendelft.nl